Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Outsourcen ICT infrastructuur

Outsourcen ICT infrastructuur

In de huidige tijd is het een reële vraag voor elke organisatie of het zinvol is de ICT infrastructuur te outsourcen.  Door outsourcing worden diverse verantwoordelijkheden direct bij een derde gespecialiseerde partij ondergebracht. Zij kunnen u fysieke volledig geoutilleerde computerruimte leveren, servers, systeemsoftware, systeembeheer, backup faciliteiten, enz., enz.. Kortom alles wat nodig is om uw serverpark veilig en betrouwbaar te laten functioneren.


Maar de vraag is ‘Hoe komt u tot een weloverwogen besluit?’.
Want er moeten nogal wat zaken overwogen worden. Bijvoorbeeld tot op welk niveau van de ICT infrastructuur is het in uw situatie zinvol om te outsourcen. Huurt u alleen een rack in de computerruimte en zorgt u zelf voor de servers,  of levert de service provider ook de servers en zorgt u voor remote systeembeheer, of kiest u voor een full service oplossing. Deze keuze kan afhankelijk zijn van de eisen die u stelt aan de veiligheid (fysiek en toegang voor wie) van uw data, de ICT medewerkers die u nu in dienst heeft, de kosten van overgang naar de nieuwe situatie en de exploitatiekosten van de nieuwe situatie.

Echter de keuze voor outsourcen is hier niet alleen van afhankelijk. Er zal ook een contract afgesloten moeten worden met afspraken over de snelheid van het verhelpen van storingen, hoe in geval van een calamiteit te communiceren, hoe de overeengekomen responsetijden gegarandeerd worden, hoe en wat er wanneer gerapporteerd wordt door de service provider, enz., enz. En last but not least wie gaat het contract binnen uw organisatie beheren. M.i. een absolute must bij outsourcing!

Tot zover is er alleen nog maar gesproken over het outsourcen van de ICT infrastructuur met bijbehorende services. Hiermee hebt u systemen operationeel waarop de benodigde Operating Systemen actief zijn. Aanvullend dienen er echter ook nog afspraken gemaakt te worden met de leveranciers van alle in gebruik zijnde bedrijfsapplicaties. Wie installeert en configureert deze?, hoe worden updates actief gemaakt?, hoe wordt er gehandeld in geval van calamiteiten?, enz., enz.

Met dit artikel wil ik zeker niet pretenderen u een volledig beeld gegeven te hebben over alle af te wegen aspecten voor een outsourcingsoplossing. Toch hoop ik hiermee wel het juiste gevoel overgebracht te hebben dat outsourcing van de ICT infrastructuur het overwegen waard is, maar dat er wat mij betreft zeker niet over één nacht ijs gegaan kan worden. Uw klanten mogen natuurlijk geen nadelen ondervinden van uw besluit om een andere oplossing voor uw ICT infrastructuur in gebruik te nemen!

Jan Jurrius