Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie structuur

– Analyse & advies voor uw bedrijfsorganisatie:

. Functiescheidingen
. Beslissingsbevoegdheden
. Autorisaties bedrijfsapplicaties

– Ondersteuning bij realisatie van projecten naar aanleiding van uitgebrachte adviezen

 

MedewerkersFunctiescheidingTekenbevoegdheden