Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Deelnemer LEC Liemers

Logo LEC Liemers

(Click voor meer informatie op het logo)

Het Logistiek Expertise Centrum Liemers is een centrum met:
·       een netwerkfunctie
·       een onderzoeksfunctie
·       een opleidingsfunctie
·       een kennisdelingsfunctie
·       én een functie in de verbetering van het imago van de sector.

Het Logistiek Expertise Centrum (LEC) de Liemers is hét centrum dat alle logistieke arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken in de regio bundelt. Momenteel werken alle betrokken partijen veelal zelfstandig aan het oplossen van deze vraagstukken. Met de komst van het LEC gaan het onderwijs, de ondernemers en de overheid zowel beleidsmatig als ook uitvoerend nauw met elkaar samenwerken. Een toenemend deel van de bedrijven in de Liemers is gericht op transport en logistiek. Het LEC wil de krachten bundelen en nog eens duidelijk maken dat de Liemers door ligging en infrastructuur een bij uitstek logistieke regio is.

Ook wij nemen deel aan het Logistiek Expertise Centrum De Liemers.