Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Op maandagmiddag 11 februari 2014 waren meer dan 150 ondernemers in het provinciehuis in Arnhem aanwezig voor de introductie van het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Dit project is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit project is om bedrijven en instellingen te ondersteunen in de zoektocht naar mogelijkheden om medewerkers zo goed en vitaal mogelijk tot hun pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
Het programma van deze middag had een mooie opbouw. Er werd gestart met uitleg van het project door een ambtenaar van het ministerie, dat besloten werd met de letterlijke overdracht van het stokje aan Gedeputeerde van Dijk. De heer van Dijk vertelde meer in detail over het project en presenteerde drie ambassadeurs. Deze ambassadeurs hebben ieder op hun eigen manier al enige jaren ervaring met dit gedachtengoed. In een forum gesprek kreeg elke ambassadeur de tijd om kort en krachtig hun ervaringen uiteen te zetten.
In de daarop volgende tijd hebben alle aanwezigen deelgenomen aan zogenaamde rondetafelgesprekken. Gezamenlijk is er toen gediscussieerd over een vooraf gedefinieerde stelling. Waarbij tot slot enkele eindconclusies met de zaal zijn gedeeld.

Wilt u meer weten over ‘Duurzame inzetbaarheid’ ? Lees de folder en / of click op de button om naar de website te gaan.

Duurzame Inzetbaarheid - Folder

Als dienstverlener voor het optimaliseren van bedrijfsorganisaties ondersteunen wij als Jurrius Business Improvements de vijf succesfactoren van dit project van harte. En willen bedrijven en instellingen ook graag van dienst zijn om dit samen in hun organisatie te implementeren.