Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Verhagen IT Group Holding

Door de toename van onze opdrachten en de daaruit voortvloeiende wens om volgende stappen met ons bedrijf te maken kregen wij voor de komende jaren een sterke behoefte aan een stabiel en onderbouwd bedrijfsplan. Om hiervoor geen eigen capaciteit vrij te hoeven maken hebben wij Jurrius Business Improvements gevraagd dit bedrijfsplan voor ons samen te stellen.

Door primair terug te kijken in de historie van ons bedrijf heeft Jan Jurrius voor de lezer een mooie introductie van het plan gecreëerd. Daarna is uitgelegd hoe het bedrijf er heden ten dage uitziet en wat de doelstellingen per werkmaatschappij voor de komende jaren zijn. Dit alles onderbouwd met alle benodigde analyses, rapportages en opmaak heeft er toe geleid dat wij nu in het bezit zijn van een verantwoord bedrijfsplan voor de komende jaren.

Eén van de grootste uitdagingen bij het maken van zo’n plan is om bedrijfsgegevens vanuit allerlei bronnen en formaten te verzamelen en te transformeren naar informatie voor het bedrijfsplan. In dit proces is bedrijfskennis / inzicht, planning, samenwerking  en communicatie van doorslaggevend belang voor een goed resultaat. Op basis van het opgeleverde plan kan ik u laten weten dat Jurrius Business Improvements hierin zeer goed is geslaagd.

Frank Verhagen

(CEO Verhagen IT Group Holding BV)