Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Projectbeschrijving

Jurrius Business Improvements doet er alles aan om projecten te laten slagen. Dat doet zij door elk project door middel van een projectbeschrijving eerst in kaart te brengen, zodat voor aanvang de randvoorwaarden van het project voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Dit wordt mede gerealiseerd door:

– Het vaststellen van de scope van het project
– Het vaststellen van de op te leveren producten en resultaten
– Het bepalen van de prioriteit van de project besturingsparameters
– Een keuze te maken in de project beheersingsaanpak
– Het opstellen van een projectplan
– De randvoorwaarden voor het uitvoeren van het project te bepalen