Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Analyse methoden

Om uw bedrijfsorganisatie optimaal te laten functioneren is het van belang om goed te weten hoe de huidige situatie is en hoe de nieuwe situatie dient te worden, daarom beoordelen wij per project welke analyse methode(-n) ingezet worden.

Inzet van op de bedrijfssituatie afgestemde analyse methoden kunnen zijn:

– Knelpunt analyse
– Metaplan sessie
– Beslissingstabellen
– Entity Relationship Diagramming
– Data Flow Diagramming