Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Gebruik van flow charts

Flow charts geven een eenvoudige schematische weergave van een bedrijfsprocedure en zijn na enige uitleg voor al uw medewerkers leesbaar en goed te begrijpen.

Deze flows maken in één oogopslag duidelijk:

– Welke afdeling verantwoordelijk is voor de procedure
– Wie de procedure eigenaar is
– Welke versie en van welke datum de procedure is
– Welke processen er uitgevoerd dienen te worden (inclusief foutsituaties)
– Welke beslissingscriteria er in de procedure gebruikt worden
– Door wie een proces uitgevoerd dient te worden
– Wanneer een proces uitgevoerd dient te worden
– Welke interne en externe documenten er gebruikt dienen te worden
– Welke wijze van communicatie gebruikt mag worden
– Welke software applicaties gebruikt dienen te worden